ການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນລັດຢູ່ ສປປ ລາວ: ການຈຳແນກຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກ ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

Hett, Cornelia; Nanhthavong, Vong; Hanephom, Savanh; Phommachanh, Anongsone; Sidavong, Boungnong; Phouangphet, Ketkeo; Epprecht, Michael; Lu, Juliet; Shattuck, Annie; Ingalls, Micah; Bernhard, Rasso; Phathitmixay, Souphaphone; Phomphakdy, Chanthavone; Heinimann, Andreas (2019). ການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນລັດຢູ່ ສປປ ລາວ: ການຈຳແນກຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກ ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ (In Press). Bern: Bern Open Publishing

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Item Type:

Book (Monograph)

Division/Institute:

10 Strategic Research Centers > Centre for Development and Environment (CDE)

UniBE Contributor:

Hett, Cornelia; Epprecht, Michael; Ingalls, Micah and Heinimann, Andreas

ISBN:

978-3-906813-98-1

Publisher:

Bern Open Publishing

Language:

Laothian

Submitter:

Stephan Schmidt

Date Deposited:

20 Sep 2019 10:42

Last Modified:

20 Sep 2019 10:42

Additional Information:

ISBN für "Land deals in the Lao PDR"; Laotische Version print: 978-3-906813-97-4; Laotische version e-print: 978-3-906813-98-1

URI:

https://boris.unibe.ch/id/eprint/133117

Actions (login required)

Edit item Edit item
Provide Feedback