ການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນລັດຢູ່ ສປປ ລາວ: ການຈຳແນກຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກ ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

Hett, Cornelia; Nanhthavong, Vong; Hanephom, Savanh; Phommachanh, Anongsone; Sidavong, Boungnong; Phouangphet, Ketkeo; Lu, Juliet; Shattuck, Annie; Ingalls, Micah; Bernhard, Rasso; Phathitmixay, Souphaphone; Phomphakdy, Chanthavone; Heinimann, Andreas; Epprecht, Michael (2020). ການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນລັດຢູ່ ສປປ ລາວ: ການຈຳແນກຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກ ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. Bern: Bern Open Publishing

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Item Type:

Book (Monograph)

Division/Institute:

10 Strategic Research Centers > Centre for Development and Environment (CDE)

UniBE Contributor:

Hett, Cornelia, Ingalls, Micah, Heinimann, Andreas, Epprecht, Michael

ISBN:

978-3-906813-98-1 (eprint); 978-3-906813-97-4 (print)

Publisher:

Bern Open Publishing

Language:

Laothian

Submitter:

Stephan Schmidt

Date Deposited:

20 Sep 2019 10:42

Last Modified:

05 Dec 2022 15:30

Additional Information:

ISBN für "Land deals in the Lao PDR";
Laotische Version print: 978-3-906813-97-4;
Laotische version e-print: 978-3-906813-98-1

URI:

https://boris.unibe.ch/id/eprint/133117

Actions (login required)

Edit item Edit item
Provide Feedback