Bilişim Etiği

Darcan, Emirhan; Aydogan, Hakan (2014). Bilişim Etiği. In: Gül, Serdar Kenan; Atak, Selçuk (eds.) Meslek Etiği Kavramları (pp. 137-150). Ankara: Adalet Yayinevi

[img] Text
Bilisim_Etigi.pdf - Published Version
Restricted to registered users only
Available under License BORIS Standard License.

Download (405kB) | Request a copy

Günümüz toplumları bilişim alanında hızlı mesafe almakla beraber maalesef aldıkları mesafenin paralelinde bir güvenlik ortamı oluştura-mamıştır. Günümüzün büyük tehlike ve tehditleri arasında yerini almış olan siber suçlar giderek hayatın farklı alanlarında karşımıza çıkmakta-dır. Siber suçlara daha felsefi açıdan yaklaşıldığında ise bilişim alanındaki tartışmalarla karşılaşmaktayız. Bu çalışmanın alanı; kamu hizmetlerinden özel sektöre, savunma sistemlerine, iletişim ve elektronik ticarete kadar hayatın her aşamasında kullandığımız bilişim sektörünün güvenlik kuv-vetlerinin perspektifinden bakıldığında öne çıkan etik sorunları ve bu sorunların çözümü adına geliştirilmesi önerilen politikalar olacaktır. Bilişim etiği sadece bilişim sektöründe çalışanları ya da hizmet su-nan kurum-kuruluşları ilgilendiren sınırları kesin hatlarıyla çizilebilen bir konu değildir. Bilim ve teknolojiyle doğrudan ya da dolaylı ilişki içine giren her kişi ve kurumu doğrudan ilgilendiren ve etkileyen bir konudur. Kabul edilmelidir ki; bilişim sektörü küreselleşmenin de etki-siyle giderek hayatın her alanına yayılmakta ve her geçen gün daha vaz-geçilmez bir hale gelmektedir. Maliyetleri düşürerek bireylerin hayatla-rını kolaylaştıran bu sektörün kısıtlanması ve kullanılmasının yasaklan-ması söz konusu olamayacağına göre kullanımının doğru ve yerinde kullanılmasının sağlanması birincil ödev olarak görülebilir. Bu çalışma-nın amacı, güvenlik perspektifinden bilişim sektörünün kötü veya uy-gunsuz amaçlar için kullanılmasının önüne geçmek ve günlük hayatta karşılaşılan etik kaygıların tanımlanması yoluyla, politika geliştirici kişi ve kurumlara fikir verme, bu sayede uygulayıcıların dikkatlerini bilişim etiğine yöneltmektir.

Item Type:

Book Section (Book Chapter)

Division/Institute:

02 Faculty of Law > Department of Penal Law > Institute for Penal Law and Criminology > Chair Prof. Weber
02 Faculty of Law > Department of Penal Law > Institute for Penal Law and Criminology

UniBE Contributor:

Darcan, Emirhan

Subjects:

000 Computer science, knowledge & systems
100 Philosophy
100 Philosophy > 170 Ethics
300 Social sciences, sociology & anthropology
300 Social sciences, sociology & anthropology > 320 Political science
300 Social sciences, sociology & anthropology > 340 Law
300 Social sciences, sociology & anthropology > 360 Social problems & social services

ISBN:

978-6-05146-38-41

Publisher:

Adalet Yayinevi

Language:

Turkish

Submitter:

Emirhan Darcan

Date Deposited:

24 May 2022 15:24

Last Modified:

05 Dec 2022 16:06

Related URLs:

Uncontrolled Keywords:

Cyber, Cyber crime, Ethics

BORIS DOI:

10.48350/165102

URI:

https://boris.unibe.ch/id/eprint/165102

Actions (login required)

Edit item Edit item
Provide Feedback