Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet (Seria II: "Perspektywa Polska")

Janicka, Ania; Fournier Kiss, Corinne; Olech, Barbara (eds.) (2019). Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet (Seria II: "Perspektywa Polska"). Białystok: Temida

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Prezentowany tom stanowi kontynuację badań nad zjawiskiem emancypacji kobiet zaprezentowanych w monografii Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet. Studia, Seria I: Perspektywa środkowoeuropejska (Białystok 2017). Oba tomy są plonem Mię-dzynarodowej Konferencji Naukowej „Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do dwudziestolecia międzywojennego”. Obradowała ona w dniach 26-27 września 213 roku w Pałacu Branickich oraz na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, gromadząc stu dwudziestu badaczy tej problematyki z Polski, Ukrainy Szwajcarii, Białorusi, Litwy i Stanów Zjednoczonych. Sesja odbywała się w 110. rocz-nicę wydania ważkiego zbioru wypowiedzi, ukierunkowujących polską myśl emancy-pacyjną, zatytułowanego Głos kobiet w kwestyi kobiecej (1903). Kazimiera Bujwidowa zapisała w nim słowa, które uczyniliśmy mottem sesji:
„Wzmożony ruch kobiet doby dzisiejszej, gorące dysputy prywatne i po stowarzy-szeniach, oraz polemiki dziennikarskie, wszystko to wprost nawoływało do sformuło-wania najważniejszych postulatów kwestyi kobiecej. Rzecz prosta, że książka złożona z artykułów dziesięciu osób, nie może należycie spełnić powyższego zadania, nie może ona bowiem być jednolitą i musi zawierać pewne sprzeczności. (...) To wszystko do-magało się podkreślenia. A zrobiłyśmy to nie dla tego, by wypowiedzieć mężczyźnie walkę, by go tem podkreśleniem dotknąć lub upokorzyć, lecz dla tego jedynie, by mu dać do poznania, że kobieta dzisiejsza zdaje sobie dokładnie ze swego stanowiska sprawę i nadal na stanowisku bezkarnie krzywdzonej poddanki dobrowolnie pozostać nie zechce.
Kobieta dzisiejsza nie tylko czuje (bo czuła zawsze), ale i rozumie, że dzisiejszae jej stanowisko w społeczeństwie jest na bezprawiu oparte, a z chwilą zdobycia tej świadomości już nie ustanie w pracy i walce ani na chwilę, by owo bezprawie usunąć” (Przedmowa).
Prace zgromadzone w tomie dobrze charakteryzuje jej podtytuł: Perspektywa pol-ska. Bez wyjątku ukazują one bowiem dynamikę przemian idei emancypacji na zie-miach polskich lub, co się też zdarzało, wpływ polskich idei emancypacyjnych na lite-ratury i kultury sąsiednie. I to ze szczególnym akcentem położonym na drugą połowę XIX wieku, kiedy emancypacja wyraźnie „wciela się” jako idea w rozmaite przejawy życia społecznego, czego ukoronowaniem będą zarówno dojrzałe koncepcje początku XX wieku i dwudziestolecia międzywojennego (Zofia Nałkowska, Tadeusz Boy Że-leński, Irena Krzywicka), jak i przeciwstawiające się im idee konserwatywne (od Teo-dora Jeske-Choińskiego i Aleksandra Mohla po ziemiański krąg z czasów Drugiej Rzeczypospolitej).
Wypada na koniec zachęcić Państwa do równie uważnego i krytycznego przyjrze-nia się obu stanowiskom, dwóm skrzydłom tej samej myśli, która dotyczy miejsca kobiety w świecie.

Item Type:

Book (Edited Volume)

Division/Institute:

06 Faculty of Humanities > Department of Linguistics and Literary Studies > Institute of French Language and Literature

UniBE Contributor:

Fournier Kiss, Corinne

Subjects:

300 Social sciences, sociology & anthropology > 370 Education
800 Literature, rhetoric & criticism > 840 French & related literatures
800 Literature, rhetoric & criticism > 890 Other literatures
900 History > 940 History of Europe

ISBN:

978-83-65696-42-7

Publisher:

Temida

Language:

Polish

Submitter:

Corinne Ingrid Fournier Kiss

Date Deposited:

16 Aug 2017 10:40

Last Modified:

19 Jan 2021 09:44

URI:

https://boris.unibe.ch/id/eprint/98958

Actions (login required)

Edit item Edit item
Provide Feedback